Perusterveydenhuollon lääkäreiden akuutin lääketieteen koulutusta pitää kehittää.

Miksi Meri-Lapin kuntapäättäjät yli puolue­rajojen ovat tekemässä sopimusta terveydenhuollon ­ulkoistuksesta yksityissektorin kanssa suurilla taloudellisilla riskeillä, jopa niin, että kunnat ovat etsineet sopimuksenteon mahdollistavan porsaanreiän lainsäädännöstä?

Vaikuttavana tekijänä on mainittu muun muassa anestesio­logian, radiologian ja tehohoidon palveluiden saatavuus. Lausunnoissa on näkynyt pelko selviämisestä äkillisissä tilanteissa kuten onnettomuuksissa teollisuuspaikkakunnalla.

Näen tässä laajemminkin tunnistettavan huolen, miten turvata äkillisessä henkeä uhkaavassa tilanteessa avunsaanti. Jotkin kunnat ovat ratkaisseet tämän niin, että ne ovat palkanneet jatkuvasti päivystävän anestesiologin. Miksi? Potilaan selviämisen kannalta on oleellista pystyä ylläpitämään keskeiset elintoiminnat. Niitä ovat hengitys ja verenkierto. Kun nämä on varmistettu, potilas voidaan siirtää tarvittaessa kauemmaksikin jatkohoitoon. Tätä osaamistasoa edellyttää uusi päivystysasetuskin.

Peruslääkärikoulutus ei ilmeisesti takaa riittävästi näitä valmiuksia. Vasta perustetun akuutin lääketieteen erikoisalan lääkäreitä ei ole periferiassa.

Valinnanvapaus ja yhdenvertaisuus tarkoittavat kaikkien kansalaisten mahdollisuutta saada yhdenvertaisia sairaanhoidon palveluita. Tämä konkretisoituu hätätilanteessa, jossa vaikuttava tekijä on aika.

Päivystysasetuksen toimivuus ja soten onnistuminen ovat kiinni osaamisesta. Kunnat voivat valita tarpeidensa mukaan perusterveydenhuoltoon lääkäreitä, joilla on riittävää kokemusta esimerkiksi anestesio­logiasta. Meri-Lapin kuntapäättäjien huoli on oikea. Asuinpaikasta riippumatta kaikki haluavat valinnanvapauden elämään.

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa.

Recommended Posts