Pirkko Vihko

Olen professori ja lääkäri ja Kokoomuksen eurovaaliehdokas Koillismaalta. Minulla on pitkä kotimainen ja kansainvälinen työkokemus mm. Nokian, Maailman terveysjärjestön (WHO) ja EUn asiantuntijatehtävissä.

Haluan EU:n mahdollisuudet suomalaisten käyttöön ja Pohjois-Suomen EU:n kartalle. Tärkeimmät vaaliteemani ovat tiede- ja innovaatiopolitiikka, liikenneverkot, arktinen ulottuvuus, kestävä matkailu, EU:n arvot ja hallinnon läpinäkyvyys.

Ei mutua vaan tietoa

Ei jahkailua vaan tekoja

Ei byrokratiaa vaan läpinäkyvyyttä

Pirkko Vihko

Olen professori ja lääkäri ja Kokoomuksen eurovaaliehdokas Koillismaalta. Minulla on pitkä kotimainen ja kansainvälinen työkokemus mm. Nokian, Maailman terveysjärjestön (WHO) ja EUn asiantuntijatehtävissä.

Haluan EU:n mahdollisuudet suomalaisten käyttöön ja Pohjois-Suomen EU:n kartalle. Tärkeimmät vaaliteemani ovat tiede- ja innovaatiopolitiikka, liikenneverkot, arktinen ulottuvuus, kestävä matkailu, EU:n arvot ja hallinnon läpinäkyvyys.

Tukijani

Yhteistoiminta ja ystävyys prof. Pirkko Vihkon kanssa alkoi ollessani opetus- ja tiedeministerinä 1991 ja jatkuu edelleen. Pirkko on tehokas toimija kaikessa mihin ryhtyy. Hän on laaja-alainen, aloitteellinen, tarmokas ja näkemyksellinen. Hänen akateeminen taustansa, luonteensa ja koulutuksensa palvelevat tulevissa EU-tehtävissä kansallisesti ja kansainvälisesti. Hänellä on määrätietoisesti luodut verkostot ja hän tuntee EU:n menettelytavat. Kannatan ehdokasta, joka on liikkeellä asia edellä, ei oma kunnia eikä karriääri – ne hänellä jo on.
Riitta Uosukainen
Valtioneuvos

Vaaliteemat

Lähden vaikuttamaan asioihin, joissa minulla on vahvaa osaamista. 

Uudet rahoitusohjelmat

Vahva vaikuttaminen uusiin EU:n rahoitusohjelmiin, kuten tiede, liikenneväylät, Euroopan horisontti 2021-2027. Suomen näkemyksen tuominen ohjelmiin.

Tiede & innovaatiot

Edistän Suomen intressejä EU:n koulutus-, tiede- ja innovaatio-ohjelmissa. Vaikutan EU:n tiedepolitiikkaan ja rahoitukseen.

Pohjois-Suomi

Koko Suomi EU kartalle, erityisesti Pohjois-Suomen ja Pohjanmaan kehitys. Liikenne- ja tietoliikenneverkot kuntoon EU rahoituksella.

Läpinäkyvyys

EU-päätöksenteon läpinäkyvyys ja säännöllinen meppiraportointi. Enemmän EU -uutisointia ja päätösten taustoja julkisuuteen

Oikeasti toimiva EU

EU:n arvot oikeasti käytäntöön. Sovitut asiat on toteutettava ja päätöksiä noudatettava. Perusasiat kuntoon.

Kestävä matkailu

Kehitetään kestävää matkailua elinkeinona, joka minimoi alueelliset haitat ja maksimoi hyödyt.

Kirjoitukset

Pohjois-Suomi
Pirkko Vihko

Koko Suomi EU-kartalle

EU-päätöksenteon tunnetuin osa ovat direktiivit, asetukset ja päätökset. Toinen tunnettu tosiasia on, että EU:lle on maksettava jäsenmaksuja. EU kuitenkin edistää unionin poliittisia päämääriä monin keinoin.

Read More »