fbpx Skip to content

Vaaliteemat

Tavoitteeni on mennä edistämään asioita, jotka tunnen.

EU:n ja Suomen tiede- ja innovaatiopolitiikka

Vahva vaikuttaminen EU:n tiede- ja innovaatiopolitiikkaan ja uusiin EU:n monivuotisiin rahoituskehysohjelmiin, joista päätetään seuraavassa EU:n parlamentissa. Valmisteilla oleva Euroopan Horisontti 2021-2027 on uusi tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, johon Suomen tulee pyrkiä vaikuttamaan. Laaja ohjelma sisältää mm. tieteen, osaamisen, innovaatiot, yritysten tutkimusrahoituksen ja globaalit haasteet. Hakuprosessien keventämistä tulee ajaa. Euroopan tutkimusneuvoston (ERC)  rinnalle tulee Euroopan innovaationeuvosto (EIC).  Suomalaiset mukaan vaikuttamaan ja hyötymään.

EU:n liikenneverkot Pohjois-Suomeen asti

EU:n liikenteen runkoverkkojen ulottuminen Pohjois-Suomeen asti on välttämätön Suomen pohjoisen ulottuvuuden ja arktisen politiikan toteuttamiselle. Mikään elinkeinoala ei voi kehittyä ilman liikenne- ja tietoliikenneverkkoja. EU rahoittaa ensisijaisesti päärunkoverkkoja, joten ulkopuolella olo kaventaa mahdollisuuksiamme. Alueellinen saavutettavuus pitää nostaa tarkasteluun EU:n uudessa runkoverkkolinjauksessa Suomen ja mm. Koillismaan osalta.

Kestävän matkailun kehittäminen

Kestävä matkailu minimoi alueelliset haitat ja maksimoi hyödyt. Se on oleellinen osa Pohjois-Suomen ja Koillismaan peruselinkeinorakennetta. Kestävällä matkailulla voidaan vaikuttaa ilmastonmuutosta vähentävästi ja tehdä asennekasvatusta ilmastonmuutosta vähentäviin toimenpiteisiin. EU:n tutkimus- ja koulutusohjelmiin tulee saada kestävän matkailun kehittäminen.

EU:n arvot ja hallinnon läpinäkyvyys

EU:n perusarvot ovat ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio. EU-päätöksenteossa ja hallinnossa tämä tulee näkyä. EU-viestintää tulee kansantajuistaa, tieto pitää olla ymmärrettävää ja löydettävissä. Meppiraportointi kansalaisille. Säännölliset EU-uutiset (vrt. alueelliset uutiset).

Lue lisää vaaliteemoista ja näkemyksistäni blogistani. 

Yhteistoiminta ja ystävyys prof. Pirkko Vihkon kanssa alkoi ollessani opetus- ja tiedeministerinä 1991 ja jatkuu edelleen. Pirkko on tehokas toimija kaikessa mihin ryhtyy. Hän on laaja-alainen, aloitteellinen, tarmokas ja näkemyksellinen. Hänen akateeminen taustansa, luonteensa ja koulutuksensa palvelevat tulevissa EU-tehtävissä kansallisesti ja kansainvälisesti. Hänellä on määrätietoisesti luodut verkostot ja hän tuntee EU:n menettelytavat. Kannatan ehdokasta, joka on liikkeellä asia edellä, ei oma kunnia eikä karriääri – ne hänellä jo on.
Riitta Uosukainen
Valtioneuvos